Tvorba bezpečnostních listů

Bezpečnostní listy bez starostí

Tvorba bezpečnostních listů a související činnosti

Odborné zpracování bezpečnostních listů dle aktuálně platné legislativy pro 36, převážně evropských, států ve 27 jazykových mutacích. Vaše bezpečnostní listy budou plně odpovídat všem legislativním podmínkám.

V SBLCore navazujeme na tradici společnosti Gracilis, která byla základem pro založení společnosti SBLCore a vývoje softwaru SBLCore. Stejně jako Gracilis klademe i v SBLCore důraz na profesionalitu, osobní přístup ke klientovi a dokonalou znalost platné legislativy. Díky těmto 3 zásadám jsme schopni našim zákazníkům zajistit komplexní a kvalitní servis.

Služba zpracování bezpečnostních listů

Vytvoření a překlad bezpečnostního listu pro 36 států

Kontrola aktuálnosti látek a výsledné klasifikace

Analýza legislativních povinností

Kontrola dodržování podmínek při uvedení produktů na trh

Odborná zákaznická podpora po celou dobu spolupráce

Další služby

Výpočet klasifikace směsi na základě receptury

Návrh a kontrola etiket

UFI kódy a oznámení do PCN portálu

Sledování legislativních změn a informování o nich

Kontrola systémů, možnost fyzických kontrol a garanční dohled

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte naše specialisty

Rozsah služeb

Jaké služby poskytujeme

Poradenství, audity a školení

Provedeme detailní audit a analýzu Vašich povinností vyplývajících z platné legislativy. Navrhneme potřebné kroky a v případě zájmu proškolíme Vaše zaměstnance. Po celou dobu spolupráce Vám budeme poskytovat profesionální podporu.

Bezpečnostní listy

Vytvoříme pro Vás bezpečnostní listy pro celkem 36 států ve 27 jazykových mutacích. Zkontrolujeme správnost klasifikace látek i celého produktu a upozorníme na případné nedostatky. Navrhneme následné kroky a definujeme další povinnosti vyplývající z chemické legislativy jako např. oznamovací povinnost a obsah etikety.

UFI a PCN portál

Prověříme, zda se Vás problematika UFI a PCN přímo týká. Poskytneme Vám profesionální pomoc v souladu s platnou legislativou a zajistíme vše od přímého poradenství, přes registraci v PCN portálu, tvorbu UFI, až po následné oznámení produktu.

Detergenty

Poradíme Vám se splněním legislativních požadavků týkajících se detergentů. Vytvoříme Vám bezpečnostní list, návrh etikety a datové listy podle nařízení o detergentech. Oznámíme za Vás detergenty do PCN portálu.

Biocidy

Zajistíme kompletní servis v rámci uvádění biocidních přípravků na trh. Prověříme platnosti účinných látek a schválených dodavatelů. Vyřešíme za Vás případné oznámení biocidních přípravků a poradíme s náležitostmi biocidní etikety.

Náplně do e-cigaret

Nadefinujeme všechny legislativní povinnosti, které se Vás týkají. Zajistíme bezpečnostní list, etiketu, která bude splňovat povinnosti chemické i tabákové legislativy a oznámíme Vaše produkty do Společné vstupní brány EU (EU-CEG).

Státy a jazyky

Služba je dostupná pro 36 zemí

Jednou z klíčových výhod naší služby patří tvorba bezpečnostních listů pro všechny evropské státy. Zajistíme Vám bezpečnostní listy pro 36 zemí, především z EU, a to celkem ve 27 jazykových mutacích.
Náhledy ukázkových bezpečnostních listů

Doplňkové služby

Podpora a poradenství je důležitou součástí našich služeb. Nad rámec konzultací v průběhu spolupráce nabízíme zákazníkům i další služby.

Školení legislativy

Při školení Vás seznámíme s potřebnou legislativou související s bezpečnostními listy a Vaším oborem.

Správa bezpečnostních listů v softwaru SBLCore

Pro zákazníky, kteří využívají software SBLCore, zajistíme kompletní správu jejich bezpečnostních listů v softwaru.

Postup služby

Jak spolupráce s námi probíhá

Analýza aktuálního stavu

Provedeme analýzu činnosti Vaší firmy. Zajímá nás Vaše zaměření, ve které zemi produkt uvádíte na trh a kdo je Vaší cílovou skupinou (spotřebitel či profesionál). Projdeme vstupní dokumenty, zkontrolujeme stávající postupy a navrhneme všechny kroky, které je potřeba provést ke splnění legislativních povinností. Poté přichází na řadu samotné zpracování bezpečnostního listu.

1.

Zpracování bezpečnostního listu

Po obdržení podkladů zpracujeme bezpečnostní list v souladu s platnou legislativou cílového státu. Zkontrolujeme za Vás klasifikaci látek a celého produktu. Informujeme Vás v případě nesrovnalostí a doporučíme další potřebné kroky. Vyrábíte vlastní produkt? Zajistíme pro Vás výpočet klasifikace dle receptury produktu. V posledním kroku od nás obdržíte hotový bezpečnostní list společně s dalšími doporučeními.

2.

Výstupy naší práce

Hlavním výstupem naší činnosti je vytvořený bezpečnostní list, který odpovídá platné legislativě. V závislosti na výsledné klasifikaci produktu navrhujeme další kroky, jako např. úpravu etikety, označení produktu UFI kódem a oznámení do PCN portálu. Upozorníme Vás na případné požadavky na národní úrovni daného státu. Nedílnou součástí naší služby je také správa Vašich bezpečnostních listů a jejich následná archivace.

3.

Dodržování legislativních povinností

Víte, které povinnosti se Vás týkají?

Jedním z častých problémů, se kterými se setkáváme, je nedokonalé povědomí o skutečné šíři povinností, které musí naši zákazníci dodržovat. Obvykle to zjistí až na základě kontroly ze strany kompetentních orgánů, čímž se nevědomky vystavují riziku sankcí.

Jaké povinnosti se vztahují k bezpečnostnímu listu?
Bezpečnostní list slouží k předávání informací o nebezpečnosti produktu v dodavatelském řetězci. Zároveň instruuje, jak s takovým produktem zacházet. Vytváří ho výrobce látek, dovozce a následný uživatel, případně distributor. Formát a obsah bezpečnostního listu jsou stanoveny v nařízení REACH. Bezpečnostní list je potřeba vytvářet v úředním jazyce cílového státu.
Jaké povinnosti se vztahují k etiketě?
Stejně jako bezpečnostní list musí být také etiketa v úředním jazyce cílového státu. Obsažené informace musí být v souladu s informacemi z bezpečnostního listu. Obsah etikety se zároveň mění v závislosti na typu použití produktu.
Kdy vzniká povinnost oznámení směsi?
Směsi s nebezpečností pro lidské zdraví nebo s fyzikální nebezpečností se musí označit UFI kódem a oznámit do PCN portálu, který spravuje evropská agentura ECHA. Každý stát si však může stanovit další kroky, které je nutné v rámci oznámení splnit, např. poplatky za oznámení.
Jaké povinnosti se vztahují k čisticím prostředkům?
Čističe, jinak nazývané také detergenty, jsou produkty, které obsahují složky odstraňující nečistotu z povrchu. V rámci těchto produktů se musí přizpůsobit etiketa specifickým požadavkům a kromě bezpečnostního listu je nezbytné mít také tzv. datový list. Datový list shrnuje 100% složení produktu a dělí se na dva typy – C neboli Datový list složek, který je k dispozici zdravotnickým pracovníkům a D neboli Seznam složek, který je přístupný pro veřejnost na webových stránkách výrobce.
Jaké povinnosti se vztahují k biocidním přípravkům?
Biocid je produkt, který obsahuje jednu nebo více účinných látek a je určen k ničení nebo odpuzování škodlivých organismů. Stejně jako detergent, musí i biocid splňovat specifické legislativní požadavky. Biocid musí mít před uvedení na trh vnitrostátní povolení a musí obsahovat látky od schválených dodavatelů. Legislativa stanovuje také pravidla pro vzhled etikety.
Jaké povinnosti se vztahují k e-liquidům?
I na náplně do elektronických cigaret a bylinné produkty se vztahují specifické povinnosti. K bezpečnostnímu listu je potřeba zajistit etiketu se všemi legislativními požadavky a oznámení do společné vstupní brány EU (EU-CEG).
Chcete mít své bezpečnostní listy pod kontrolou? Hledáte jednoduchý nástroj, který Vám s tím pomůže?

Vyzkoušejte náš software SBLCore určený pro tvorbu a správu bezpečnostních listů

Již máte s bezpečnostními listy nějaké zkušenosti? Software SBLCore významně urychlí Vaši práci v porovnání s manuálním způsobem zpracování bezpečnostních listů. SBLCore minimalizuje riziko nesprávně zpracovaného bezpečnostního listu a dlouhého pátrání po legislativních změnách. Zároveň budete mít pod kontrolou jak své bezpečnostní listy, tak veškeré podklady k nim.

Zákazníci, kteří již využili naše služby

Přidejte se k více než 750 firmám, které již využily naše produkty nebo služby k plné spokojenosti.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo

Chcete být informováni o novinkách v legislativě?

Buďte pravidelně informováni o aktuálním dění v legislativě České a Slovenské republiky. Pokud chcete získávat věrohodné informace o změnách v legislativě, klikněte na odběr novinek. Budeme Vám zasílat informace o všem, co se aktuálně připravuje, jaké jsou změny a co Vás v budoucnu čeká.

SBLCore logo

Nabízíme řešení v oblasti tvorby a správy bezpečnostních listů. Vyřešíme celkovou administrativu spojenou s vytvořením, klasifikací a archivací bezpečnostních listů. Software SBLCore je určen pro všechny výrobce, dovozce, distributory a další uživatele chemických látek a směsí.

Potřebujete poradit?

Zůstaňte ve spojení

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Česká republika

IČO: 04278968
DIČ: CZ04278968

Spisová značka: C 245258 vedená u Městského soudu v Praze

Kontakt

Telefon: +420 725 582 495

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Používáme cookies

Na našem webu používáme cookies, abychom porozumněli chování našich návštěvníků, kterým tak můžeme nabízet obsah dle jejich preferencí.

Více o cookies ×
Funkční cookies
Tento web využívá nezbytné cookies, které jsou klíčové pro jeho správné fungování. Zajistí správné zobrazení stránky, umožní odesílání formulářů a podobné nezbytné funkce. Tyto technické cookies nelze vypnout.
Cookie Doména Platnost Popis Zpracovatel
sblcore_cc www.sblcore.cz 1 rok Ukládá souhlas uživatele s používáním cookies. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.cz Relace Ukládá informace o uživatelově relaci. SBLCore s.r.o.
Analytické cookies
Analytické cookies využíváme pro hodnocení výkonu našeho webu. Pomocí těchto cookies sledujeme počet návštěv, zdroje návštěvnosti a chování uživatelů na našich stránkách - například zjišťujeme, jaké informace hledají a které jsou pro ně nejvíce důležité. Tyto informace nám pomáhají při optimalizaci webu a zlepšování našich služeb.
Cookie Doména Platnost Popis Zpracovatel
_ga www.sblcore.cz 2 roky ID používané k identifikaci uživatelů. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.cz 2 roky ID používané k identifikaci uživatelů. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.cz 2 roky ID používané k identifikaci uživatelů. Google
Marketingové cookies
Marketingové cookies se používají k zobrazování relevantních reklam založených na vašich preferencích. Tento personalizovaný obsah, využívaný našimi partnery, se může objevovat na různých webových stránkách. Pokud si nevyberete tyto cookies, počet reklam se nezmění, ale nebudou již tak přizpůsobené vašim zájmům.
Cookie Doména Platnost Popis Zpracovatel
_gcl_au www.sblcore.cz 3 měsíce Používá Google AdSense k experimentování s efektivitou reklamy na webových stránkách využívajících jejich služby. Google