Software SBLCore

Software pro tvorbu a správu bezpečnostních listů

SBLCore je software, který vyřeší veškerou administrativu spojenou s tvorbou bezpečnostních listů. Ocení ho všichni výrobci, dovozci a distributoři chemických látek a směsí, kterým významně urychlí práci v porovnání s manuálním zpracováním bezpečnostních listů.

Pokud chcete minimalizovat riziko chyb v bezpečnostním listu bez nutnosti pátrání po legislativních změnách, zvolte SBLCore.

SBLCore Blue

Rovnoměrně rozložené náklady s možností předplacení již od 1 měsíce. Předplatné již zahrnuje aktualizace, které zajistí legislativní správnost.

SBLCore Green

Jednorázový nákup softwarové licence, která zahrnuje aktualizace na prvních 12 měsíců. Po uplynutí této doby lze další aktualizace dokoupit.

Zkušební verze

SBLCore
na 14 dnů zdarma

Vyzkoušejte software SBLCore v naší bezplatné verzi a bez závazků.

Zkušební verze nepřechází na předplatné automaticky. Objednávku předplatného můžete provést přímo na webových stránkách nebo kontaktováním našeho obchodního oddělení na sales@sblcore.com.

SBLCore Trial
 • Software Vás upozorní na počet dnů do konce Vaší zkušební verze.
 • Bezpečnostní listy, které si ve zkušební verzi softwaru vytvoříte, Vám na žádost převedeme do zakoupené plné verze.

Oproti plné verzi jsou omezeny pouze některé funkce:

 • Bezpečnostní list nelze exportovat
 • Bezpečnostní list obsahuje vodotisk
 • Vybrané oddíly jsou zkrácené
Proč začít využívat software SBLCore

Hlavní výhody softwaru SBLCore

Automatické funkce

Zajištění automatické klasifikace produktu, automatizované doplnění frází

Intuitivní prostředí

Uživatelsky přívětivé a intuitivní prostředí softwaru jednoduché na ovládání

Podpora a školení

Bezplatná e-mailová i telefonická podpora, široké možnosti školení

Jazyková vybavenost

Software je možné využít pro 36 států ve 27 jazykových mutacích

Nejpoužívanější funkce

Funkce softwaru SBLCore

Software SBLCore nabízí celou řadu funkcí, které zákazníkovi usnadní všechny činnosti spojené s tvorbou a správou bezpečnostních listů. Funkce neustále rozvíjíme a přidáváme nové.

Bezpečnostní list

Tvorba bezpečnostních listů

Samotná tvorba bezpečnostního listu v softwaru je velmi rychlá. Díky automatickým funkcím stačí vyplnit základní informace a software vypočítá klasifikaci produktu a doplní texty ve všech oddílech na základě výsledných H-vět. Součástí editoru bezpečnostního listu je možnost doplnit UN číslo v rámci ADR, katalogové číslo a skladovací třídu.

Vytvořené bezpečnostní listy a podklady k nim lze v softwaru jednoduše archivovat. Export je možný do souboru .pdf, .xlsx, a .docx, nebo do speciálního souboru .sbl, který je určen pro sdílení dat mezi uživateli softwaru SBLCore.

Klasifikace

Automatická klasifikace a rozvaha

Na základě procentuálního zastoupení jednotlivých složek směsi a jejich toxikologických a ekotoxikologických informací program vypočítá výslednou klasifikaci automaticky. Součástí automatické klasifikace je tzv. klasifikační rozvaha.

Klasifikační rozvaha popisuje, jak program danou klasifikaci směsi vypočítal a jaké vstupní údaje použil. Součástí výpočtu je také odvození akutní toxicity ATE a parciální přepočty nebezpečnosti pro životní prostředí. Výpočet nebezpečnosti směsi používá sumární vzorce pro posouzení aditivních účinků látek.

Látky

Databáze látek a tvorba vlastních látek

Software obsahuje vlastní databázi látek s harmonizovanou klasifikací dle přílohy VI nařízení CLP a látek, pro které jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

Pokud není potřebná látka v databázi dostupná, umožňuje software uživateli vytvořit vlastní látku, nebo využít napojení na databázi ECHA, ze které je možné látku do databáze softwaru snadno importovat a následně editovat.

Na základě požadavku zákazníka také můžeme připravit databázi látek na míru.

PCN a UFI

PCN oznámení a UFI kódy

Pro zefektivnění práce je software schopen vytvořit soubor v odpovídajícím formátu, který následně stačí nahrát do portálu agentury ECHA. Software Vás upozorní na všechny povinné informace, které musí být uvedeny v podání a zjednoduší tak dlouhé manuální vyplňování.

Jednou z povinných součástí PCN oznámení je UFI kód. S pomocí zabudovaného generátoru UFI lze jednoduše, na základě číselného kódu složení a DIČ firmy, vygenerovat UFI neboli jedinečný identifikátor složení směsi. UFI kód je následně zakomponován do etikety a do výsledného bezpečnostního listu.

Revize

Kontrola aktuálnosti a revize

V seznamu bezpečnostních listů je možné jednoduše rozpoznat neaktuální bezpečnostní listy díky funkci, kterou nazýváme “semafor”. Ten reaguje na změnu formátu bezpečnostních listů, dále na neaktuálnost závazné klasifikace látek ve směsi a na změnu kontrolních parametrů a vybraných legislativ. Tím odpadá zdlouhavé pátrání po legislativních změnách.

Software upozorňuje oranžovou barvou na bezpečnostní listy, které jsou zpracované podle končícího formátu, nebo obsahují látku, u které dojde ke změně klasifikace. Červená barva semaforu značí bezpečnostní lsity, které jsou zpracované podle neplatného formátu, nebo obsahují látku se starou klasifikací.

Aktualizaci bezpečnostního listu pak zajistí funkce revize, která vytvoří kopii bezpečnostního listu s aktuálními informacemi a původní bezpečnostní list archivuje.

Překlady a fráze

Převod do jiného jazyka a automatické fráze

Zásadním zjednodušením jsou automatické fráze, pomocí kterých lze do bezpečnostního listu jednoduše doplnit texty v souladu s výslednou klasifikací produktu. Automatické fráze obsahující legislativu odpovídají platné legislativě daného státu a nejsou tedy prostým překladem. Uživatel má možnost přidat si také vlastní fráze.

Vytvořený bezpečnostní list pak pomocí softwaru jednoduše převedete jedním kliknutím do jakéhokoliv z dostupných jazyků, které máte zakoupené.

Etikety

Návrh etikety a jejích náležitostí

Editor etiket je užitečným pomocníkem při tvorbě etiket. V softwaru SBLCore je možné vytvořit jak samotnou etiketu s povinnými texty, tak arch etiket k tisku. Etikety i archy je možné ukládat do formátu pdf, docx, a png.

Připravit si můžete také instrukce pro tvorbu etikety, které lze využít jako podklad pro grafické oddělení.

Instrukce udávají mimo povinného textu také rozměr symbolů i celé etikety, které se odvíjejí od velikosti balení.

Tvorba bezpečnostních listů

Samotná tvorba bezpečnostního listu v softwaru je velmi rychlá. Díky automatickým funkcím stačí vyplnit základní informace a software vypočítá klasifikaci produktu a doplní texty ve všech oddílech na základě výsledných H-vět. Součástí editoru bezpečnostního listu je možnost doplnit UN číslo v rámci ADR, katalogové číslo a skladovací třídu.

Vytvořené bezpečnostní listy a podklady k nim lze v softwaru jednoduše archivovat. Export je možný do souboru .pdf, .xlsx, a .docx, nebo do speciálního souboru .sbl, který je určen pro sdílení dat mezi uživateli softwaru SBLCore.

Automatická klasifikace a rozvaha

Na základě procentuálního zastoupení jednotlivých složek směsi a jejich toxikologických a ekotoxikologických informací program vypočítá výslednou klasifikaci automaticky. Součástí automatické klasifikace je tzv. klasifikační rozvaha.

Klasifikační rozvaha popisuje, jak program danou klasifikaci směsi vypočítal a jaké vstupní údaje použil. Součástí výpočtu je také odvození akutní toxicity ATE a parciální přepočty nebezpečnosti pro životní prostředí. Výpočet nebezpečnosti směsi používá sumární vzorce pro posouzení aditivních účinků látek.

Databáze látek a tvorba vlastních látek

Software obsahuje vlastní databázi látek s harmonizovanou klasifikací dle přílohy VI nařízení CLP a látek, pro které jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

Pokud není potřebná látka v databázi dostupná, umožňuje software uživateli vytvořit vlastní látku, nebo využít napojení na databázi ECHA, ze které je možné látku do databáze softwaru snadno importovat a následně editovat.

Na základě požadavku zákazníka také můžeme připravit databázi látek na míru.

PCN oznámení a UFI kódy

Pro zefektivnění práce je software schopen vytvořit soubor v odpovídajícím formátu, který následně stačí nahrát do portálu agentury ECHA. Software Vás upozorní na všechny povinné informace, které musí být uvedeny v podání a zjednoduší tak dlouhé manuální vyplňování.

Jednou z povinných součástí PCN oznámení je UFI kód. S pomocí zabudovaného generátoru UFI lze jednoduše, na základě číselného kódu složení a DIČ firmy, vygenerovat UFI neboli jedinečný identifikátor složení směsi. UFI kód je následně zakomponován do etikety a do výsledného bezpečnostního listu.

Kontrola aktuálnosti a revize

V seznamu bezpečnostních listů je možné jednoduše rozpoznat neaktuální bezpečnostní listy díky funkci, kterou nazýváme “semafor”. Ten reaguje na změnu formátu bezpečnostních listů, dále na neaktuálnost závazné klasifikace látek ve směsi a na změnu kontrolních parametrů a vybraných legislativ. Tím odpadá zdlouhavé pátrání po legislativních změnách.

Software upozorňuje oranžovou barvou na bezpečnostní listy, které jsou zpracované podle končícího formátu, nebo obsahují látku, u které dojde ke změně klasifikace. Červená barva semaforu značí bezpečnostní lsity, které jsou zpracované podle neplatného formátu, nebo obsahují látku se starou klasifikací.

Aktualizaci bezpečnostního listu pak zajistí funkce revize, která vytvoří kopii bezpečnostního listu s aktuálními informacemi a původní bezpečnostní list archivuje.

Převod do jiného jazyka a automatické fráze

Zásadním zjednodušením jsou automatické fráze, pomocí kterých lze do bezpečnostního listu jednoduše doplnit texty v souladu s výslednou klasifikací produktu. Automatické fráze obsahující legislativu odpovídají platné legislativě daného státu a nejsou tedy prostým překladem. Uživatel má možnost přidat si také vlastní fráze.

Vytvořený bezpečnostní list pak pomocí softwaru jednoduše převedete jedním kliknutím do jakéhokoliv z dostupných jazyků, které máte zakoupené.

Návrh etikety a jejích náležitostí

Editor etiket je užitečným pomocníkem při tvorbě etiket. V softwaru SBLCore je možné vytvořit jak samotnou etiketu s povinnými texty, tak arch etiket k tisku. Etikety i archy je možné ukládat do formátu pdf, docx, a png.

Připravit si můžete také instrukce pro tvorbu etikety, které lze využít jako podklad pro grafické oddělení.

Instrukce udávají mimo povinného textu také rozměr symbolů i celé etikety, které se odvíjejí od velikosti balení.

Státy a jazyky

SBLCore je dostupný ve 27 jazycích

Mezi klíčové výhody softwaru SBLCore patří tvorba bezpečnostních listů pro celkem 36 zemí, převážně z EU. Software obsahuje připravené fráze pro všechny dostupné jazyky.

Za pomoci jediného kliknutí převedete svůj bezpečnostní list do jazyka jakékoliv z těchto 36 zemí. Pokud fráze z Vašeho bezpečnostního listu obsahují legislativu, nejedná se pak o doslovný překlad, ale o vkládání jedinečných frází upravených dle legislativy dané země.

Další jazykové mutace a jednotlivé státní útvary jsou průběžně doplňovány.

Samotné prostředí softwaru je taktéž dostupné ve 27 jazycích. Jazyk rozhraní si může uživatel sám jednoduše změnit.

Náhledy ukázkových bezpečnostních listů

Jak funguje software SBLCore

Výuková videa pro práci v softwaru

První kroky v SBLCore play

Ve videích jednoduše popisujeme jednotlivé kroky práce v softwaru. Jsou našim zákazníkům k dispozici pro představení softwaru a zároveň jako nápověda, pokud již náš software mají a pracují v něm. Naleznete zde návody, jak s prací v softwaru začít, jak postupovat při tvorbě bezpečnostního listu, jak fungují překlady, a nebo jakým způsobem na export do portálu PCN.

Podpora pro software SBLCore

Školení, poradenství a návody

Na podpoře pro zákazníky si zakládáme, proto s našimi zákazníky komunikují výhradně specializovaní pracovníci se znalostmi z legislativy a s vynikající znalostí softwaru.

Samotný software je velmi intuitivní a jeho součástí jsou detailní manuály.

Vstupní školení

Díky jednoduchému a intuitivnímu ovládání v kombinaci se vstupním školením zvládnou SBLCore ve velmi krátkém čase nejen provozní specialisté, ale i proškolený personál.

Specializovaná podpora

E-mailová a telefonická podpora je zajišťována našimi specialisty, kteří jsou připraveni v krátkém čase vyřešit jakýkoliv technický či uživatelský problém.

Jednoduchý manuál

Přehledný a jednoduchý manuál k softwaru je součástí každé instalace SBLCore, takže jej uživatelé programu mají po ruce vždy, když potřebují.

Pravidelné aktualizace

Aktualizace programu zajišťují nejen jeho technickou stabilitu a bezproblémový chod, ale především garantují legislativní správnost používaných dat.

Doplňkové služby

Podpora a poradenství je důležitou součástí našich služeb. Nad rámec naší standardní podpory zákazníkům nabízíme také další doplňkové služby, které jim pomohou při práci s bezpečnostními listy.

Školení softwaru SBLCore

Představíme funkce softwaru SBLCore a naučíme Vás v něm efektivně pracovat.

Školení tvorby bezpečnostního listu

Při tomto školení Vás naučíme, jak v softwaru SBLCore vytvořit bezpečnostní list.

Správa bezpečnostních listů v softwaru SBLCore

Pro zákazníky, kteří chtějí využívat software a zároveň mít správu bezpečnostních listů bez starostí.

Školení legislativy

Při školení Vás seznámíme s potřebnou legislativou související s bezpečnostními listy a Vaším oborem.

Školení sestavené na míru

Školení přizpůsobíme a sestavíme na míru požadavkům zákazníka.

Analýza legislativních povinností

Provedeme detailní analýzu a definujeme legislativní povinnosti Vaší společnosti.

Jednoduchá správa a nastavení softwaru

Zákaznický portál

Nedílnou součástí softwaru je přístup do zákaznického portálu, díky kterému máte přehled o nastavení softwaru, které si zde můžete zároveň sami libovolně měnit.

Správa předplatného

Zákaznický portál poskytuje uživateli přehled o stavu předplatného a o aktivních službách. Předplatné je zde možné v případě potřeby ke zvolenému datu ukončit a kdykoliv znovu aktivovat.

Faktury a správa platebních metod

V sekci Fakturace naleznete všechny vystavené faktury. Faktury je možné kdykoliv stáhnout a získáte zde také přehled o jejich stavu. Spravovat zde můžete také své platební metody.

Správa států a uživatelů

V zákaznickém portálu je možné dle potřeby aktivovat nebo deaktivovat požadované státy. Správa uživatelů umožňuje přidávání nebo odebírání uživatelů včetně administrace přístupových hesel.

Kontaktování podpory

Sekce Podpora umožňuje uživatelům přímo kontaktovat zákaznickou podporu pomocí formuláře, ve kterém jsou již předvyplněné údaje o zákazníkovi. Komunikace je dále vedena přes adresu mailowego uživatele.

Máte zájem o software SBLCore?

Kontaktujte naše specialisty

Pro koho je software vhodný?
Software je určený pro všechny, kteří jakýmkoliv způsobem nakládají s chemickými látkami a směsmi a potřebují k nim vytvořit bezpečnostní listy, nebo provést převod bezpečnostních listů, které mají k dispozici, do jiného jazyka.
Kdo může v softwaru pracovat?
Díky uživatelsky příjemnému a intuitivnímu prostředí je software vhodný nejen pro ty, kteří mají s tvorbou bezpečnostních listů zkušenosti, ale i pro začátečníky bez znalostí chemické legislativy.
S čím může software pomoci?
SBLCore je komplexní nástroj, který Vám pomůže s vytvořením bezpečnostního listu ve 27 jazykových mutacích a dále s návrhy etiket, vygenerováním UFI kódu a oznámením do PCN portálu. Software také zabezpečí archivaci všech bezpečnostních listů i podkladů k nim a ohlídá legislativní správnost a aktuálnost bezpečnostního listu. Důležitou funkcí je automatická klasifikace produktu, kterou software vypočítá ze vstupních dat.
Co je součástí softwaru?
Software obsahuje vlastní databázi látek s harmonizovanou klasifikací dle přílohy VI nařízení CLP a látek, pro které jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí. Součástí je také funkce vyhledávání látek na ECHA, díky které je možné látku do databáze softwaru importovat přímo z databáze ECHA. Dále obsahuje databázi dostupných expozičních limitů pro jednotlivé státy. Součástí softwaru je také databáze frází ve všech dostupných jazykových mutacích.
Nejčastější dotazy

Zajímá Vás více o softwaru SBLCore?

Prohlédněte si nejčastější dotazy našich zákazníků a naše odpovědi na ně.

Pro školy a pedagogy

SBLCore Edu

Bezplatná licence softwaru určená pro studenty a pedagogy oprávněných škol za účelem výuky a studia. SBLCore Edu má stejné vlastnosti jako SBLCore Blue, avšak není ji možné použít ke komerčním účelům. Export dat je omezený.

Neměl by u Vás software SBLCore dostatečné využití, nebo nemáte prostor se bezpečnostními listy zabývat sami?

Využijte naši službu tvorby bezpečnostních listů

Nabízíme odborné zpracování bezpečnostních listů dle aktuálně platné legislativy a další služby spojené s jejich tvorbou. Služba je dostupná stejně jako software pro 36 států ve 27 jazykových mutacích. S využitím naší služby se nemusíte zabývat zdlouhavým studiem legislativy a obávat se kontrolních úřadů.

Zákazníci, kteří již využili naše služby

Přidejte se k více než 750 firmám, které již využily naše produkty nebo služby k plné spokojenosti.

 • Škoda logo
 • Colorlak logo
 • Stachema logo
 • PrgAero logo
 • Baumit logo
 • Hexpol logo
 • Severochema logo
 • Mol logo

Chcete být informováni o novinkách v legislativě?

Buďte pravidelně informováni o aktuálním dění v legislativě České a Slovenské republiky. Pokud chcete získávat věrohodné informace o změnách v legislativě, klikněte na odběr novinek. Budeme Vám zasílat informace o všem, co se aktuálně připravuje, jaké jsou změny a co Vás v budoucnu čeká.

SBLCore logo

Nabízíme řešení v oblasti tvorby a správy bezpečnostních listů. Vyřešíme celkovou administrativu spojenou s vytvořením, klasifikací a archivací bezpečnostních listů. Software SBLCore je určen pro všechny výrobce, dovozce, distributory a další uživatele chemických látek a směsí.

Potřebujete poradit?

Zůstaňte ve spojení

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Česká republika

IČO: 04278968
DIČ: CZ04278968

Spisová značka: C 245258 vedená u Městského soudu v Praze

Kontakt

Telefon: +420 725 582 495

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.3

Používáme cookies

Na našem webu používáme cookies, abychom porozumněli chování našich návštěvníků, kterým tak můžeme nabízet obsah dle jejich preferencí.

Více o cookies ×
Funkční cookies
Tento web využívá nezbytné cookies, které jsou klíčové pro jeho správné fungování. Zajistí správné zobrazení stránky, umožní odesílání formulářů a podobné nezbytné funkce. Tyto technické cookies nelze vypnout.
Cookie Doména Platnost Popis Zpracovatel
sblcore_cc www.sblcore.cz 1 rok Ukládá souhlas uživatele s používáním cookies. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.cz Relace Ukládá informace o uživatelově relaci. SBLCore s.r.o.
Analytické cookies
Analytické cookies využíváme pro hodnocení výkonu našeho webu. Pomocí těchto cookies sledujeme počet návštěv, zdroje návštěvnosti a chování uživatelů na našich stránkách - například zjišťujeme, jaké informace hledají a které jsou pro ně nejvíce důležité. Tyto informace nám pomáhají při optimalizaci webu a zlepšování našich služeb.
Cookie Doména Platnost Popis Zpracovatel
_ga www.sblcore.cz 2 roky ID používané k identifikaci uživatelů. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.cz 2 roky ID používané k identifikaci uživatelů. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.cz 2 roky ID používané k identifikaci uživatelů. Google
Marketingové cookies
Marketingové cookies se používají k zobrazování relevantních reklam založených na vašich preferencích. Tento personalizovaný obsah, využívaný našimi partnery, se může objevovat na různých webových stránkách. Pokud si nevyberete tyto cookies, počet reklam se nezmění, ale nebudou již tak přizpůsobené vašim zájmům.
Cookie Doména Platnost Popis Zpracovatel
_gcl_au www.sblcore.cz 3 měsíce Používá Google AdSense k experimentování s efektivitou reklamy na webových stránkách využívajících jejich služby. Google