Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou platné a účinné ode dne 25.5.2018.

Informace o nás a kontaktní údaje:

SBLCore s.r.o., IČO: 042 78 968, se sídlem Sezemická 2757/2, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 245258

E-mail: blanka@sblcore.com

Proč zpracováváme Vaše údaje:

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání smluv a plnění závazků jsou některé Vaše údaje nezbytné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb a produktů, fakturaci, dále pro vnitřní potřebu, pro marketingové a obchodní účely, případně pro vymáhání pohledávek či hodnocení platební morálky.

Jaké údaje a za jakým účelem zpracováváme:

 1. Pro účely uzavření a následné plnění příslušné smlouvy, včetně vyřizování Vašich případných nároků z vadného plnění, zpracováváme:

  jméno a příjmení zákazníka, e-mailová adresa, telefon

  Právním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je především plnění příslušné smlouvy a současně také plnění našich zákonných povinností dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s vedením účetnictví.

  Poskytnutí osobních údajů za tímto účelem je nezbytným předpokladem pro uzavření a plnění smlouvy a nevyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nám nebudou osobní údaje poskytnuty, nemůžeme smlouvu uzavřít a řádně plnit.

 2. Pro účely uplatnění nároků vzniklých nám v souvislosti s nebo vyplývajících z uzavřené příslušné smlouvy zpracováváme:

  jméno a příjmení zákazníka, e-mailová adresa, telefon

  Právním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je náš oprávněný zájem. K poskytnutí osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas.

 3. Pro účely přímého marketingu (tj. zasílání nabídky související se službou nebo zbožím, které Vám bylo poskytnuto v rámci plnění příslušné smlouvy) zpracováváme:

  jméno a příjmení zákazníka, e-mailová adresa, telefon

  Právním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je náš oprávněný zájem. K poskytnutí osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas, ale Vy naopak můžete s tímto zpracováváním vyjádřit nesouhlas.

 4. Pro účely zasílání ostatních obchodních a marketingových sdělení zpracováváme:

  jméno a příjmení zákazníka, e-mailová adresa, telefon

  Právním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je souhlas zákazníka či kontaktní osoby zákazníka. Ke zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme:

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně ještě po dobu 4 let od jeho ukončení, případně po dobu nezbytnou k řádnému uplatnění našich právních nároků vyplývajících z příslušné smlouvy.

Pro účely přímého marketingu osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně ještě po dobu 2 let od jeho ukončení.

Pro účely zasílání ostatních obchodních a marketingových sdělení osobní údaje uchováváme po dobu trvání Vašeho souhlasu.

Požádáte-li o výmaz svých osobních údajů, provedeme výmaz nebo anonymizaci Vašich osobních údajů do 1 měsíce od doručení takové žádosti; to však neplatí, pokud si Vaše údaje můžeme ponechat na základě našich oprávněných zájmů (zejména pro účely vymáhání práv z příslušné smlouvy) anebo na jiném právním základě a pro jiný účel dle platných právních předpisů.

Komu Vaše údaje předáváme:

Aktuální seznam třetích osob, kterým můžeme Vaše osobní údaje předat, Vám poskytneme na Vaši žádost zaslanou na naši níže uvedenou kontaktní e-mailovou adresu.

Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

Jak zajišťujeme bezpečnost při zpracování údajů:

Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů.

Jaké máte vůči nám práva:

 • právo požadovat přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování,
 • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování údajů,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování údajů,
 • právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Se svými případnými dotazy týkajícími se zpracování osobních údajů se můžete obrátit na kontaktní e-mail.

SBLCore logo

Nabízíme řešení v oblasti tvorby a správy bezpečnostních listů. Vyřešíme celkovou administrativu spojenou s vytvořením, klasifikací a archivací bezpečnostních listů. Software SBLCore je určen pro všechny výrobce, dovozce, distributory a další uživatele chemických látek a směsí.

Potřebujete poradit?

Zůstaňte ve spojení

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Česká republika

IČO: 04278968
DIČ: CZ04278968

Spisová značka: C 245258 vedená u Městského soudu v Praze

Kontakt

Telefon: +420 725 582 495

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.3

Používáme cookies

Na našem webu používáme cookies, abychom porozumněli chování našich návštěvníků, kterým tak můžeme nabízet obsah dle jejich preferencí.

Více o cookies ×
Funkční cookies
Tento web využívá nezbytné cookies, které jsou klíčové pro jeho správné fungování. Zajistí správné zobrazení stránky, umožní odesílání formulářů a podobné nezbytné funkce. Tyto technické cookies nelze vypnout.
Cookie Doména Platnost Popis Zpracovatel
sblcore_cc www.sblcore.cz 1 rok Ukládá souhlas uživatele s používáním cookies. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.cz Relace Ukládá informace o uživatelově relaci. SBLCore s.r.o.
Analytické cookies
Analytické cookies využíváme pro hodnocení výkonu našeho webu. Pomocí těchto cookies sledujeme počet návštěv, zdroje návštěvnosti a chování uživatelů na našich stránkách - například zjišťujeme, jaké informace hledají a které jsou pro ně nejvíce důležité. Tyto informace nám pomáhají při optimalizaci webu a zlepšování našich služeb.
Cookie Doména Platnost Popis Zpracovatel
_ga www.sblcore.cz 2 roky ID používané k identifikaci uživatelů. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.cz 2 roky ID používané k identifikaci uživatelů. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.cz 2 roky ID používané k identifikaci uživatelů. Google
Marketingové cookies
Marketingové cookies se používají k zobrazování relevantních reklam založených na vašich preferencích. Tento personalizovaný obsah, využívaný našimi partnery, se může objevovat na různých webových stránkách. Pokud si nevyberete tyto cookies, počet reklam se nezmění, ale nebudou již tak přizpůsobené vašim zájmům.
Cookie Doména Platnost Popis Zpracovatel
_gcl_au www.sblcore.cz 3 měsíce Používá Google AdSense k experimentování s efektivitou reklamy na webových stránkách využívajících jejich služby. Google