INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou platné a účinné ode dne 25.5.2018.

 

INFORMACE O NÁS A KONTATNÍ ÚDAJE:

SBLCore s.r.o., IČO: 042 78 968, se sídlem Sezemická 2757/2, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 245258

 

E-MAIL: blanka@sblcore.com

 

PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE:

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání smluv a plnění závazků jsou některé Vaše údaje nezbytné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb a produktů, fakturaci, dále pro vnitřní potřebu, pro marketingové a obchodní účely, případně pro vymáhání pohledávek či hodnocení platební morálky.

 

JAKÉ ÚDAJE A ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME:

1)      Pro účely uzavření a následné plnění příslušné smlouvy, včetně vyřizování Vašich případných nároků z vadného plnění, zpracováváme:

 

·         jméno a příjmení zákazníka, e-mailová adresa, telefon

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je především plnění příslušné smlouvy a současně také plnění našich zákonných povinností dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s vedením účetnictví.

 

Poskytnutí osobních údajů za tímto účelem je nezbytným předpokladem pro uzavření a plnění smlouvy a nevyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud nám nebudou osobní údaje poskytnuty, nemůžeme smlouvu uzavřít a řádně plnit.

 

2)      Pro účely uplatnění nároků vzniklých nám v souvislosti s nebo vyplývajících z uzavřené příslušné smlouvy zpracováváme:

 

·         jméno a příjmení zákazníka, e-mailová adresa, telefon

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je náš oprávněný zájem. K poskytnutí osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas.

 

3)      Pro účely přímého marketingu (tj. zasílání nabídky související se službou nebo zbožím, které Vám bylo poskytnuto v rámci plnění příslušné smlouvy) zpracováváme:

 

·         jméno a příjmení zákazníka, e-mailová adresa, telefon

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je náš oprávněný zájem. K poskytnutí osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas, ale Vy naopak můžete s tímto zpracováváním vyjádřit nesouhlas.

 

4)      Pro účely zasílání ostatních obchodních a marketingových sdělení zpracováváme:

 

·         jméno a příjmení zákazníka, e-mailová adresa, telefon

Právním základem pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je souhlas zákazníka či kontaktní osoby zákazníka. Ke zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoliv odvolat.

 

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 

JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME:

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně ještě po dobu 4 let od jeho ukončení, případně po dobu nezbytnou k řádnému uplatnění našich právních nároků vyplývajících z příslušné smlouvy.

Pro účely přímého marketingu osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně ještě po dobu 2 let od jeho ukončení.

Pro účely zasílání ostatních obchodních a marketingových sdělení osobní údaje uchováváme po dobu trvání Vašeho souhlasu.

Požádáte-li o výmaz svých osobních údajů, provedeme výmaz nebo anonymizaci Vašich osobních údajů do 1 měsíce od doručení takové žádosti; to však neplatí, pokud si Vaše údaje můžeme ponechat na základě našich oprávněných zájmů (zejména pro účely vymáhání práv z příslušné smlouvy) anebo na jiném právním základě a pro jiný účel dle platných právních předpisů.

 

KOMU VAŠE ÚDAJE PŘEDÁVÁME:

Aktuální seznam třetích osob, kterým můžeme Vaše osobní údaje předat, Vám poskytneme na Vaši žádost zaslanou na naši níže uvedenou kontaktní e-mailovou adresu.

Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

 

Jak zajišťujeme bezpečnost při zpracování údajů:

Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů.

 

JAKÉ MÁTE VŮČI NÁM PRÁVA:

·         právo požadovat přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování,

·         právo na opravu nebo výmaz osobních údajů,

·         právo na omezení zpracování údajů,

·         právo na přenositelnost údajů,

·         právo vznést námitku proti zpracování údajů

·         právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Se svými případnými dotazy týkajícími se zpracování osobních údajů se můžete obrátit na kontaktní e-mail.

Oznámení o cookies

Toto oznámení slouží k tomu, aby vám pomohlo pochopit, co jsou cookies, jak je používáme a možnosti, které máte ohledně jejich používání.

Používáním „stránek“ https://www.sblcore.cz/ souhlasíte s naším používáním cookies způsobem popsaným v tomto oznámení.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem prohlížeči nebo na pevném disku vašeho počítače nebo jiného zařízení při návštěvě stránek. Umožňují stránkám, aby vás rozpoznala jako uživatele buď po dobu vaší návštěvy (pomocí ‚cookies relace‘), nebo při opakovaných návštěvách (‚trvalé soubory cookies‘). Nejsou škodlivé a neobsahují žádné informace, jako je vaše domácí adresa, datum narození nebo údaje o kreditní kartě.

Soubory cookies, které používáme, spadají do čtyř kategorií:

Nezbytně nutné cookies

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby vám pomohly pohybovat se po naší Stránce a používat její funkce, jako například přístup do zabezpečených oblastí webu. Bez těchto cookies nemohou být poskytnuty vámi požadované služby, jako nastavení účtu. Tyto cookies o vás neshromažďují informace, které by mohly být použity k marketingovým účelům nebo k zapamatování, kde jste byli na internetu.

Analytické/výkonové cookies

Za účelem udržení stránek, jejích služeb a produktů relevantních, snadno použitelných a aktuálních, využíváme služby webových analýz, které nám pomáhají pochopit, jak lidé naše stránky používají. Například vidíme, které části stránek a produkty jsou nejoblíbenější, můžeme zjistit, kdy dochází k chybám, a vyzkoušet různé verze stránek nebo funkce, abychom zjistili, která z nich funguje nejlépe.

Funkční cookies

Tyto cookies umožňují webům a aplikacím pamatovat si volby, které vytvoříte (například uživatelské jméno, jazyk nebo oblast, ve které se nacházíte) a poskytnout vám vylepšené, osobitější funkce. Informace, které tyto cookies shromažďují, jsou obvykle anonymní, což znamená, že vás nemůžeme osobně identifikovat. Neshromažďují o vás žádné informace, které by mohly být použity k prodeji reklamy nebo k zapamatování si, kde jste na internetu byli, ale pomáhají nám poskytnout vám reklamu, která je pro vás více relevantní.

Jsou cookies bezpečné?

Ano. Informace uložené v cookies jsou bezpečné a anonymní pro kteroukoli třetí stranu a zabezpečení vašeho účtu není nikdy kompromitováno.

Mohu cookies vypnout?

Ano – ale pokud se rozhodnete nepovolit používání cookies, vaše zkušenosti s našimi stránkami budou omezené a mnoho integrálních aspektů těchto stránek nebude fungovat vůbec.

Chcete-li změnit nastavení cookies, nebo pokud chcete být upozorněni při každém použití souboru cookie, měli byste změnit nastavení ve svém webovém prohlížeči, abyste nám zabránili v ukládání cookies na pevný disk vašeho počítače.

Pro informace o tom, jak zakázat cookies, se podívejte na kartu „Nápověda“ v liště nabídky vašeho prohlížeče. Další informace o nepodstatných cookies používaných pro cílení a bannerovou reklamu naleznete níže.

Podrobnosti o našich cookies třetí strany

Umožňujeme vybraným třetím stranám, které se s námi účastní marketingových programů, umístit cookies, když navštívíte naše stránky. Tyto soubory cookies nám umožňují sledovat, které inzeráty shlédnete a na které kliknete, abyste se na naši stránku dostali.

Podrobnosti o cookies třetích stran, které používáme, naleznete níže. Neodpovídáme za obsah nebo zásady ochrany osobních údajů třetích stran nebo jiných webových stránek a doporučujeme, abyste si je sami ověřili.

Následující cookies jsou používány pro analytické a plánovací účely: Google Analytics.

Odhlášení, opt-out

Návštěvníci webových stránek, kteří nechtějí, aby jejich data používala služba Google Analytics, mohou nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení služby Google Analytics. Chcete-li zrušit službu Analytics pro web, navštivte stránku Google Analytics pro odhlášení a nainstalujte doplněk pro váš prohlížeč. Přečtěte si více o odhlášení a jak správně nainstalovat doplněk prohlížeče zde.

Návštěvníci mohou také odhlásit službu Google Analytics pro reklamní obsah a přizpůsobit reklamy v Reklamní síti Google pomocí nastavení reklam.