Software SBLCore

Pro tvorbu dokonalých bezpečnostních listů

Určen pro výrobce, dovozce, distributory a následné uživatele nebezpečných chemických látek a směsí. Slouží ke zpracování, evidenci, revizím a tisku bezpečnostních listů a etiket. Software SBLCore je vhodným nástrojem pro firmy, díky kterému je správa a tvorba těchto dokumentů jednodušší a rychlejší. Zároveň se také minimalizují chyby a nepřesnosti v dokumentech a formát dokumentů plně vyhovuje aktuální platné legislativě.

 

Systém SBLCore pro vytváření bezpečnostních listů v češtině, slovenštině a angličtině. Převod mezi jazyky jedním tlačítkem. Software pro tvorbu a evidenci bezpečnostních listů a návrhů etiket SBLCore je vyvíjen na základě spolupráce s firmou s.r.o., zabývající se chemickou legislativou na úrovni EU i jednotlivých členských států již několik let. Software SBLCore díky aktualizacím ihned reaguje na veškeré legislativní změny v oblasti nakládání s nebezpečnými chem. látkami a směsmi.

Stáhnout aktualizaci
Novinky z chemické legislativy

 • KVĚ25

  Mezinárodní organizace a vědci apelují na...

  celý článek»
 • KVĚ25

  Komise navrhla revizi směrnice chránící...

  celý článek»
 • Zobrazit všechny novinky»
 • Novinky z legislativy týdně emailem

  Tento týdeník informuje o novinkách v chemické legilativě. Odběr novinek můžete kdykoliv ukončit pomocí odhlašovacího tlačítka na konci emailové zprávy.

Bezpečnostní listy

Tvorba bezpečnostních listů nikdy nebyla jednodušší. číst dále»

Klasifikace

Automatická klasifikace včetně detailní klasifikační rozvahy. číst dále»

Etikety

Etikety se všemi zákonými komponenty jsou generovány na základě informací z bezpečnostního listu. číst dále»

Datové listy

Datové listy detergentů vytvoříte jedním stiskem tlačítka. číst dále»

Shlédněte snímky obrazovky z programu SBLCore

Náhled

bezpečnostního listu

s
Evidence

Zobrazení seznamu bezpečnostních listů

Etikety

Generování štítku z bezpečnostního listu

Klasifikační rozvaha

Náhled vygenerované rozvahy

Editace BL

Přidávání látek

Jazyky

Bezpečnostní list v dalším jazyce je otázkou jednoho kliknutí.

Software je k dispozici v češtině, slovenštině, angličtině, němčině a polštině. Ve stejných jazycích také vytváří bezpečnostní listy. Jazyk bezpečnostního listu však není závislý na vybraném jazyku aplikace. Například v anglické verzi můžete tvořit bezpečnostní listy ve všech dostupných jazycích. Převod bezpečnostních listů do dalšího jazyka se provádí stiskem jediného tlačítka. Do příštích aktualizací připravujeme další jazyky bezpečnostních listů: maďarštinu a rumunštinu.

 

Přihlaste se nyní o zkušební verzi

 • Jednoduchá a bezproblémová registrace
 • |
 • 30 dní na vyzkoušení
 Vyzkoušet
Adsorpční koeficient půdy (Kd/Koc)

Adsorpční koeficient půdy (Kd) stanoví množství chemické látky adsorbované do půdy na množství vody. • Kd = koncentrace chemické látky v půdě / koncentrace chemické látky ve vodě Hodnoty Kd velmi kolísají, protože obsah organických látek v půdě není považován za rovnoměrný. Vzhledem k tomu že adsorpce nastává...

číst celý článek»
Toxikologická centra

Nové online nástroje pro předkládání informací toxikologickým centrům: Dovozci a následní uživatelé uvádějící na trh nebezpečné směsi budou předkládat informace toxikologickým centrům v konkrétních členských státech s využitím nových online nástrojů a harmonizovaného EU formátu (zveřejněno ECHA 11. 4....

číst celý článek»
Hodnocení rizika chem. látek - degradace

Základy pro hodnocení rizika chemických látek: degradace Degradace je proces, při kterém je chemická látka rozložena na menší molekuly biotickými procesy (biodegradace) nebo abiotickými procesy (hydrolýza, fotolýza nebo oxidace). Pro hodnocení stability chemické látky v životním prostředí se používají poločasy...

číst celý článek»
Biokoncentrační faktor (BCF)

Biokoncentrační faktor (BCF) je ukazatelem tendence chemické látky k akumulaci v živém organismu. Získává se výpočetní metodou založenou na rozdělovacím koeficientu logKow nebo bioakumulačním testem. Vypočtené hodnoty BCF nemají jednotky a obvykle se pohybují od jedné do milionu. Jestliže je proveden biokoncentrační...

číst celý článek»

Někteří z našich klientů

Reference»