Software SBLCore

Pro tvorbu dokonalých bezpečnostních listů

Určen pro výrobce, dovozce, distributory a následné uživatele nebezpečných chemických látek a směsí. Slouží ke zpracování, evidenci, revizím a tisku bezpečnostních listů a etiket. Software SBLCore je vhodným nástrojem pro firmy, díky kterému je správa a tvorba těchto dokumentů jednodušší a rychlejší. Zároveň se také minimalizují chyby a nepřesnosti v dokumentech a formát dokumentů plně vyhovuje aktuální platné legislativě.

 

Systém SBLCore pro vytváření bezpečnostních listů v češtině a šesti dalších jazycích. Převod mezi jazyky jedním tlačítkem. Software pro tvorbu a evidenci bezpečnostních listů a návrhů etiket SBLCore je vyvíjen na základě spolupráce s firmou s.r.o., zabývající se chemickou legislativou na úrovni EU i jednotlivých členských států již několik let. Software SBLCore díky aktualizacím ihned reaguje na veškeré legislativní změny v oblasti nakládání s nebezpečnými chem. látkami a směsmi.

Stáhnout aktualizaci
Novinky z chemické legislativy

 • LIS30

  Směrnice Komise (EU) 2016/2037 ze dne 21....

  celý článek»
 • LIS30

  Zákon č. 369/2016, kterým se mění zákon č....

  celý článek»
 • Zobrazit všechny novinky»
 • Novinky z legislativy týdně emailem

  Tento týdeník informuje o novinkách v chemické legilativě. Odběr novinek můžete kdykoliv ukončit pomocí odhlašovacího tlačítka na konci emailové zprávy.

Bezpečnostní listy

Tvorba bezpečnostních listů nikdy nebyla jednodušší. číst dále»

Klasifikace

Automatická klasifikace včetně detailní klasifikační rozvahy. číst dále»

Etikety

Etikety se všemi zákonými komponenty jsou generovány na základě informací z bezpečnostního listu. číst dále»

Datové listy

Datové listy detergentů vytvoříte jedním stiskem tlačítka. číst dále»

Shlédněte snímky obrazovky z programu SBLCore

Náhled

bezpečnostního listu

s
Evidence

Zobrazení seznamu bezpečnostních listů

Etikety

Generování štítku z bezpečnostního listu

Klasifikační rozvaha

Náhled vygenerované rozvahy

Editace BL

Přidávání látek

Jazyky

Bezpečnostní list v dalším jazyce je otázkou jednoho kliknutí.

Software je k dispozici v češtině, slovenštině, angličtině, němčině, fancouzštině, španělštině, polštině a maďarštině. Ve stejných jazycích také vytváří bezpečnostní listy. Jazyk bezpečnostního listu však není závislý na vybraném jazyku aplikace. Například v anglické verzi můžete tvořit bezpečnostní listy ve všech dostupných jazycích. Převod bezpečnostních listů do dalšího jazyka se provádí stiskem jediného tlačítka. Do příštích aktualizací připravujeme další jazyky bezpečnostních listů: maďarštinu a rumunštinu.

 

Přihlaste se nyní o zkušební verzi

 • Jednoduchá a bezproblémová registrace
 • |
 • 30 dní na vyzkoušení
 Vyzkoušet
Dalších 9 látek doporučeno k povolování

ECHA doporučila dalších 9 látek vzbuzujících mimořádné obavy k přidání do seznamu látek, které podléhají povolování. Jedná se o látky, které jsou toxické pro reprodukci, používají se ve velkém objemu a v mnoha oblastech a mohou představovat hrozbu pro lidské zdraví, nebo se mohou používat jako náhrada jiných látek,...

číst celý článek»
Seznam látek s hlavním registrantem

ECHA zveřejnila seznam látek s deklarovaným hlavním registrantem v systému REACH-IT. Seznam zahrnuje jména těch hlavních žadatelů o registraci, kteří dali povolení k jejich uveřejnění. Každý si teď může zkontrolovat seznam a zjistit, které látky jsou registrovány. Seznam obsahuje okolo 7 000 látek, které mají...

číst celý článek»
Aktualizace harmonizovaných klasifikací

Evropská komise nedávno změnila nařízení ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení (CLP) kdy aktualizuje seznam látek s harmonizovanou klasifikací. Tato změna zavádí nebo aktualizuje harmonizované klasifikace pro 47 látek v seznamu harmonizovaných klasifikací (příloha VI nařízení CLP). Dvě položky byly ze...

číst celý článek»
Uzávěry odolné vůči otevření dětmi.

Provedený průzkum trhu ukázal, že vysoký podíl výrobků s nebezpečnými chemickými látkami prodávaných v supermarketech v EU, které by měly být uváděny na trh v obalech s uzávěry odolnými vůči otevření dětmi, není v souladu s požadavky nařízení CLP a dostatečně nesplňuje požadavky na ochranu dětí. Celkem 15 členských...

číst celý článek»

Někteří z našich klientů

Reference»